รายงานการส่งสินค้า

ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 คุณเดียร์ 24 พ.ค. 2018
2 คุณกัญญารักษ์ KFTAE 15 พ.ค. 2018
3 คุณอุไรเพ็ญ C7FXO 15 พ.ค. 2018